Druk 3D jest techniką umożliwiającą wytworzenie przez maszynę rzeczy na podstawie jej modelu 3D. Polega na nakładaniu kolejnych warstw materiału w celu utworzenia docelowego modelu, w odróżnieniu od większości metod używanych przy produkcji niskoseryjnej gdzie docelowy element jest wykrawany.

Metoda ta znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: projekty architektoniczne, prototypy przedprodukcyjne, edukacja, aeronautyka, motoryzacja, dentystyka, sztuka, medycyna, części zamienne, militaria i inne.

Druk 3D dzięki spadkowi jego ceny staje się dostępny także dla normalnego konsumenta.

 

Facebook