Istnieje wiele technologii druku 3D. Jedne polegają na rozkładaniu warstw proszku i scalaniu ich laserem, inne na nakładaniu kolejnych warstw finalnego produktu.

3DP – ang. Three Dimensional Printing czyli “drukowanie trójwymiarowe” to proces technologiczny polegający na zespalaniu materiału w formie proszkowej za pomocą cieczy zespalającej. Technologia 3DP daje możliwość wykonania modeli kolorowych.

FDM – ang. Fused Deposition Modeling – modelowanie ciekłym termoplastem. W metodzie tej nanoszony materiał (tworzywo sztuczne) przeciskany jest przez dyszę, ogrzaną do temperatury jego topnienia. Dysza kontroluje przepływ materiału i jest przemieszczana automatycznie według instrukcji programu sterującego (CAD). Podobnie jak przy stereolitografii, model wytwarzany jest warstwa po warstwie.

LOM – ang. Laminated Object Modeling – modelowanie obiektów przestrzennych metodą warstwową (laminowania). Jedna z metod rapid prototyping, polegająca na warstwowemu łączeniu termozgrzewalnych folii, wycinanych za pomocą lasera. Podstawowym materiałem jest specjalna folia papierowa lub też inne folie z tworzyw sztucznych i kompozytów.

POLYJET – jedna z technologii przyrostowych (addytywnych) wykorzystywana w dziedzinie szybkiego wytwarzania prototypów (ang. Rapid Prototyping). Proces technologiczny polega na nanoszeniu kolejnych warstw fotopolimeru (najczęściej na bazie żywic akrylowych) za pomocą wielu dysz a następnie na jego utwardzeniu za pomocą światła UV.

DMLS – technologia bezpośredniego spajania proszków metali za pomocą wiązki lasera o dużej mocy.

SLS – ang. Selective Laser Sintering – selektywne spiekanie laserem. Jedna z technologii przyrostowych, addytywnych, wykorzystywana w dziedzinie szybkiego wytwarzania prototypów. Proces technologiczny polega na spajaniu wiązką lasera proszków tworzyw sztucznych (najczęściej za bazie Poliamidów PA) lub metali.

SLA – ang. Stereolithography – stereolitografia, najstarsza metoda przyrostowego budowania modeli. Technologia polegająca na utwardzaniu ciekłego fotopolimeru za pomocą wiązki lasera. Wytwarzany przedmiot, zatopiony w ciekłym polimerze, przemieszcza się stopniowo w dół aby kolejno utworzona warstwa połączyła się z poprzednią podczas utwardzania wiązką lasera.

SGC – ang. Solid Ground Curing – bezpośrednie utwardzanie podłoża. Metoda podobna do stereolitografii, model jest budowany warstwa po warstwie przez utwardzanie fotopolimeru lub specjalnej żywicy za pomocą lampy ultrafioletowej. Poszczególne warstwy powstają całościowo podczas naświetlenia przygotowanej wcześniej na szklanej płytce maski danej warstwy.

ABS (ang. Acrylonitrile Butadiene Styrene) – lekki i wytrzymały plastik. Często używany w druku 3d ze względu na łatwość kształtowania pod wpływem termperatury. Podczas topienia wydziela zapach.

Drukarka 3d – potoczna nazwa maszyny tworzącej metodą nakładania kolejnych warstw rzeczywistych przedmiotów z ich modeli komputerowych.

FDM (ang. Fused Deposition Modelling) – metoda druku 3D polegająca na stopniowym osadzaniu “upłynnionego” (dzięki podgrzaniu) materiału termoplastycznego na podstawie modelowej, który błyskawicznie zastyga w wyniku czego powstaje finalny model.

Filament – materiał do drukarki 3d w postaci długiego “kabla”, który jest topiony w jej dyszy.

PLA – polilaktyd (ang. polylactic acid, polylactide) – używany jako materiał do druku 3d w pełni biodegradowalny polimer należący do grupy poliestrów alifatycznych. Otrzymuje się go np. z kukurydzy.

PVA – (ang. polyvinyl alcohol) używany jako materiał podtrzymujący. Polimer syntetyczny rozpuszczalny w wodzie.

SLS – (ang. Selective Laser Sintering) selektywne spiekanie materiału w postaci proszku tworzywa sztucznego za pomocą głowicy laserowej. Technika pozwala na wytwarzanie precyzyjnych modeli z różnorodnych materiałów.

VC – (ang. Vacuum Casting) technologia próżniowego odlewania z wykorzystaniem form z silikonu lub kompozytów. Pozwala na wykonanie małych i średnich serii np. z żywic epoksydowych.

Temperatury topnienia materiałów używanych do druku 3d:
HDPE: 124 C° -135C°
LDPE: 95 C°-115 C°
PET: 220 C°-280 C°
ABS: 230 C°-280 C°
NYLON-101: 260 C°-500 C°
PLA: 220 C°-428 C°

Zapraszam do dyskusji na naszej grupie na Facebooku. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

 

Facebook